برچسب: نویسنده

نمایش به صورت

برای من اسلام دین کاملی بود که با من صحبت و به من کمک کرد تا فرد بهتری باشم

23 دی 1399

نویسنده وشاعر مشهدی که روضه و مداحی به زبان انگلیسی می خواند

22 مهر 1399

انتشار کتاب داستان زندگی۴۰ زن در قرآن کریم

29 اردیبهشت 1399

ماجرای مسلمان شدن و نویسندگی ویلو ویلسون

22 فروردین 1399

آمنه پازکی : ادموند را از شهید ادواردو آنیلی الهام گرفتم

23 اسفند 1398

معرفی نورالدین بولحیه اندیشمند شیعی و یکی از نخبگان فکری و دانشگاهی الجزایر

06 اسفند 1398

انتشار کتاب اسلام متعلق به آلمان است

05 آبان 1398

معرفی فرهنگ اسلامی وعربی به ژاپنی ها توسط نویسنده تازه مسلمان

01 مهر 1398

خانم مهناز رئوفی رهیافته ای از فرقه بهاییت

04 مرداد 1398

به دنبال افرادی هستم که از مسیر دین متحول می‌شوند و زندگی آن‌ها تغییر می‌کند

04 تیر 1398