برچسب: نویسنده

نمایش به صورت

انتشار کتاب داستان زندگی۴۰ زن در قرآن کریم

29 اردیبهشت 1399

ماجرای مسلمان شدن و نویسندگی ویلو ویلسون

22 فروردین 1399

آمنه پازکی : ادموند را از شهید ادواردو آنیلی الهام گرفتم

23 اسفند 1398

معرفی نورالدین بولحیه اندیشمند شیعی و یکی از نخبگان فکری و دانشگاهی الجزایر

06 اسفند 1398

انتشار کتاب اسلام متعلق به آلمان است

05 آبان 1398

معرفی فرهنگ اسلامی وعربی به ژاپنی ها توسط نویسنده تازه مسلمان

01 مهر 1398

خانم مهناز رئوفی رهیافته ای از فرقه بهاییت

04 مرداد 1398

به دنبال افرادی هستم که از مسیر دین متحول می‌شوند و زندگی آن‌ها تغییر می‌کند

04 تیر 1398
کلر ژوبرت-نمایشگاه قران-غرفه رهیافتگان

خانم کلر ژوبرت مهمان غرفه رهیافتگان در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم/جشن امضای کتاب

30 اردیبهشت 1398

اجلاس نویسندگان مسلمان سیاهپوست در مرکز اسلامی دانشگاه نیویورک

09 اسفند 1397