دسته: مبلغین

نمایش به صورت

اردوی جهادی گروه شهید ادواردو آنیلی در یاسوج نوروز 98

29 خرداد 1398

اینجا دختران میدان دار عرصه فرهنگی اند

29 خرداد 1398

نشست نقد و بررسی کتاب در جستجوی نسخه قرآن حضرت علی (ع)

29 خرداد 1398

افزایش جمعیت مسلمانان شهر کلمبوس ایالت اوهایوی امریکا

28 خرداد 1398

برنامه «از مسجد من بازدید کنید»در مسجد القبه حیدر آباد

25 خرداد 1398

چرا قرآن برای ما جذاب نیست ولی برای تازه مسلمانها جذاب است؟

25 خرداد 1398

ساخت مرکز اسلامی تحقیقات راهبردی در نجف اشرف

22 خرداد 1398

شهر هندی که بر اساس نقشه اصفهان و به دست علامه استرآبادی گرگانی ساخته شد

21 خرداد 1398

اجرای برنامه بازدید از مسجد من با هدف آشناسازی غیرمسلمانان با دین اسلام و مسجد

20 خرداد 1398

بزرگداشت چهارصد و چهارمین سالگرد شیخ احمد قمی در تایلند

20 خرداد 1398