دسته: مبلغین

نمایش به صورت

مراسم شام سالانه بین ادیانی حلال به میزبانی یک کلیسای امریکایی

19 فوریه 2020

برگزاری آموزش روش‌های برخورد با گردشگران در بازدید از مساجد

17 فوریه 2020

برگزاری وبینار بین المللی ادیان ابراهیمی و تئوریهای مدیریت

15 فوریه 2020

کوتاه نوشت از شهید محمد قوچانی

15 فوریه 2020

ماجرای علامه حسن زاده و تازه مسلمان فرانسوی از زبان ایشان

14 فوریه 2020

کوتاه نوشت از شهید محمد رضا حبیب اللهی

13 فوریه 2020

کامل ترین شرح نهج البلاغه

12 فوریه 2020

کوتاه نوشت از شهید حجت السلام عبدالله میثمی

12 فوریه 2020

استفاده از متخصصان الهیات زن برای آموزش های دینی به بانوان مسلمان در مساجد

11 فوریه 2020

نویسنده ای که شخصیت های مسلمان را به کودکان معرفی می کند

11 فوریه 2020