تصویرها

نمایش به صورت

تابلوی جدید حسن روح‌الامین برای شهادت سردار سلیمانی

06 ژانویه 2020

بزرگداشت پدر شیعیان ایتالیا در تهران

31 دسامبر 2019

گاو بنی اسرائیل اثری از حمید علی محمدی

03 نوامبر 2019

نقاشی / تشییع مظلومانه امام حسن علیه السلام به روایت حسن روح الامین

31 اکتبر 2019

آدم و حوا و فریب شیطان در بهشت اثر حمید علی محمدی

29 اکتبر 2019

تصویرسازی ضامن آهو اثر حمید علی محمدی

28 اکتبر 2019

گوساله سامری اثری از حمید علی محمدی

25 اکتبر 2019

شهید همت و تفاوت بسیج عاشقان با ارتشهای جهان

23 اکتبر 2019

آل عبا اثری از حمید علی محمدی

23 اکتبر 2019
مراسم رونمایی

رو نمایی از اثر ویژه اربعین انجمن شهید ادواردو آنیلی

06 اکتبر 2019