دسته: مبلغین

نمایش به صورت

مستند «خلیل آفریقا»

09 شهریور 1398

شخصیت پروفسورکریستین بونو از زبان رئیس موسسه ترجمان وحی

08 شهریور 1398

من از روی تحقیق و با ارشاد شیخ زکزاکی شیعه شدم

08 شهریور 1398

پیکر پروفسور یحیی بونو در ساحل عاج به خاک سپرده شد

07 شهریور 1398

طراحی سجاده هایی با کاربری زیرانداز وشال

07 شهریور 1398

راه اندازی مرکز میانجگری میان ادیانی توسط یک کشیش و امام جماعت

07 شهریور 1398

«یحیی بونو» سرمایه تشیع در اروپا بود

06 شهریور 1398

هفته آگاهی رسانی اسلامی در مساجد سرتاسر نیوزلند

06 شهریور 1398
نماینده مجلس-بیمارستان فیروزآبادی

نماینده مجلس که با حقوق چهار دوره یک بیمارستان ساخت

05 شهریور 1398

برگزاری همایش اسلام دین صلح در کانادا

05 شهریور 1398