دسته: مبلغین

نمایش به صورت

تصویرسازی /مظلومیت حضرت خدیجه

۳۰ بهمن ۱۳۹۷

نماینده مجلس آمریکا چرا محجبه است؟

۲۹ بهمن ۱۳۹۷

مراسم «روز درهای باز» در مسجد اعظم شهر پونه هندوستان

۲۹ بهمن ۱۳۹۷

با مدیر انجمن اسلامی شهید ادواردو آنیلی بیشتر آشنا شوید

۲۸ بهمن ۱۳۹۷

نصب عابر بانک خیریه درمسجد برای کمک به نیازمندان

۲۸ بهمن ۱۳۹۷

برگزاری دوره ویژه تربیت مدرس اسلامی در استرالیا

۲۷ بهمن ۱۳۹۷

عالمی که به تعبیر امام خمینی (ره) هشام بن حکم زمان ما بود

۲۶ بهمن ۱۳۹۷

آشنایی با اسلام از طریق آثار هنری

۲۶ بهمن ۱۳۹۷

افتتاح اولین مسجد ومرکز اسلامی در شهر پیکتو کانادا

۲۵ بهمن ۱۳۹۷

ارائه بسته هایی با عنوان «کیمونوی محجبه و اسلامی» برای جذب گردشگران مسلمان

۲۵ بهمن ۱۳۹۷