دسته: مبلغین

نمایش به صورت

مبلغ شیعه ای که بیست سال است نام نوزادان متولد شده را انتخاب می کند

۰۱ بهمن ۱۳۹۷

مراسم از مسجد من بازدید کن برای پنجمین سال در انگلیس برگزار شد

۲۹ دی ۱۳۹۷

انتشار نرم افزار کاربردی جدید با عنوان «سیاره سلام»

۲۷ دی ۱۳۹۷

برگزاری نمایشگاه بسم الله در مرکز فرهنگی دار شهر مسکو

۲۷ دی ۱۳۹۷

راه اندازی یک «مرکز جوانان» توسط سازمان عام المنفعه اسلامی با عنوان «معروف»

۲۶ دی ۱۳۹۷

فعالیتهای مرکز اسلامی شیعی الزهرا در ایالت بریتیش کلمبیای کانادا

۲۶ دی ۱۳۹۷

برگزاری نشست های مذهبی با عنوان «چت چای» توسط اعضای انجمن اسلامی شهر تمپه

۲۶ دی ۱۳۹۷

هشتادمین سالگرد تاسیس مسجد دیربورن

۲۵ دی ۱۳۹۷

ابتکار یک خیریه در عربستان در توزیع ۵ میلیون قرآن ترمیم شده

۲۵ دی ۱۳۹۷

موزه هنرهای اسلامی دانشگاه بامبرگ

۲۵ دی ۱۳۹۷