برچسب: کشیش

نمایش به صورت

تلاش کلیسای سوئد برای تغییر دین کشیش تازه مسلمان

23 شهریور 1399

کشیش سوئدی مسلمان شد

25 اسفند 1398

کشیش فیلیپنی که بعد از مسلمان شدن صدها نفر را مسلمان کرده است

23 مرداد 1398

کتاب، نیمی از قلبم؛ روایت‌هایی از زینب دختر علی تالیف کشیش اروپایی

13 اردیبهشت 1398

ماجرای مسلمان شدن کشیش مسیحی و برادرزاده اش در ایران

04 مهر 1397

یک صدای بسیار بلند در اواسط شب به من گفت “دعا (نماز) بخوان

29 فروردین 1397

«آیا کلیسا، محلی برای کسب درآمد است؟»

27 فروردین 1397

دانلود سیر نمایشگاهی آشنایی با مسیحیت

05 اسفند 1396

کمیک استریپ / امام و پاپ

07 بهمن 1396

ماجرای طب سوزنی که زن ایرانی را در آلمان نماز خوان کرد و کشیشی که از مسلمانها تقلید میکرد

04 آبان 1396