تصویرها

نمایش به صورت

تابلوی جدید حسن روح‌الامین برای شهادت سردار سلیمانی

16 دی 1398

بزرگداشت پدر شیعیان ایتالیا در تهران

10 دی 1398

گاو بنی اسرائیل اثری از حمید علی محمدی

12 آبان 1398

نقاشی / تشییع مظلومانه امام حسن علیه السلام به روایت حسن روح الامین

09 آبان 1398

آدم و حوا و فریب شیطان در بهشت اثر حمید علی محمدی

07 آبان 1398

تصویرسازی ضامن آهو اثر حمید علی محمدی

06 آبان 1398

گوساله سامری اثری از حمید علی محمدی

03 آبان 1398

شهید همت و تفاوت بسیج عاشقان با ارتشهای جهان

01 آبان 1398

آل عبا اثری از حمید علی محمدی

01 آبان 1398
مراسم رونمایی

رو نمایی از اثر ویژه اربعین انجمن شهید ادواردو آنیلی

14 مهر 1398