تصویرها

نمایش به صورت

خلیل ساحوری تازه مسلمانی از کشور شیلی

10 خرداد 1398

شرح دعای سحر امام خمینی(ره)

09 خرداد 1398

ماه رمضان و احساس همبستگی بین مسلمانان

07 خرداد 1398

روزه گرفتم تا احساس مسلمانان را درک کنم اما….

05 خرداد 1398

روزه و ماه مبارک رمضان احساسات مرا قوی تر کرد….

04 خرداد 1398

هدیه ی ماه مبارک رمضان به من

27 اردیبهشت 1398
آتسکوهوشینو_رهیافتگان_نمایشگاه_قرآن

آتسکو هوشینو و دو رهیافته از ایتالیا و ونزوئلا مهمانان غرفه رهیافتگان در نمایشگاه بین المللی قرآن

27 اردیبهشت 1398

دکتر بحری و دکتر خوان مهمانان بخش رهیافتگان در نمایشگاه بین المللی قرآن

26 اردیبهشت 1398

دکتر یاسین علی و آگوستین زوالیوس مهمان غرفه رهیافتگان در نمایشگاه بین المللی قرآن

24 اردیبهشت 1398

خانم زینب ثانی از استرالیا

24 اردیبهشت 1398