دسته: مبلغین

نمایش به صورت

همایش یک روزه «احیای اسلامی، ارتباط دوباره با مسلمانان از طریق تغییرات مثبت»

۲۷ مهر ۱۳۹۷

از رونمایی تمبر تا مزاری که گمنام است

۲۷ مهر ۱۳۹۷

احادیثی پیرامون پیامبر اسلام

۲۷ مهر ۱۳۹۷

پیشنهاد ایران برای تولید بازی رایا‌نه‌ای براساس داستان‌های اسلامی

۲۶ مهر ۱۳۹۷

برگزاری هفته خیریه توسط دانشجویان مسلمان

۲۵ مهر ۱۳۹۷

مدرسه دینی مایورکا؛حفظ هویت اقلیت مسلمان اسپانیا

۲۴ مهر ۱۳۹۷

مراسم سالانه هفته «اکتشاف اسلامی»

۲۴ مهر ۱۳۹۷

مجموعه آثار کلاژ مذهبی از میلاد پسندیده

۲۴ مهر ۱۳۹۷

میلاد پسندیده : آثاری که به دل مخاطبم نشسته را در ایام محرم ومتاثر از حال و هوای آن تولید کرده ام

۲۲ مهر ۱۳۹۷

سمینار درک همسایگان مسلمان در «سن خوزه» آمریکا

۲۲ مهر ۱۳۹۷