دسته: مبلغین

نمایش به صورت

برگزاری هفته بیداری اسلامی با هدف شناخت حقیقی و درست از مسلمانان و باورهای اسلامی

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

مراسم سالانه «بسته بندی غذای رمضان» برای نیازمندان

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

بحث آزاد در رابطه با اسلام، حجاب زنان در نشست «آشنایی با همسایگان مسلمان»

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

برنامه آگاهی از اسلام برای معرفی اسلام به غیر مسلمانان در کلیسای محلی «لوتران»

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

همسر بهترین بازیکن انگلیس با حجاب اسلامی

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

افتتاح اولین مرکز اسلامی در جزیره ایستریا در کرواسی

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

شروع به ساخت مرکز اسلامی جدید در هادسون

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

برگزاری «هفته بیداری اسلامی» در دانشگاه کالیفرنیا، سن دیه گو

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

تهیه بسته های غذایی برای نیازمندان توسط مسلمانان کانادایی

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

به کمک اسلام به عنوان یک زن احترام تازه ای پیدا کردم

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷