دسته: مصاحبه

نمایش به صورت

فضای تبلیغ برای تشیع در تایلند آزاد است

22 شهریور 1399

اسلام به من آرامش درونی داده که این آرامش بی نهایت ارزشمند است

21 شهریور 1399

رهیافته آمریکایی:برای مقابله با شبهات مسلمانان درباره مسیحیت، تصمیم گرفتم به مطالعه قرآن بپردازم

20 شهریور 1399

تازه مسلمان سوئدی:من در اسلام، احساس امنیت، شادمانی، و عشق را پیدا کردم

19 شهریور 1399

عمه ام لیندا تنها مسلمان خانواده ی ما بود/ احساس غرور میکنیم که مانند یک قهرمان از دنیا رفت

17 شهریور 1399

حضرت آقا فرمودند راه سرود را نسل به نسل ادامه دهید

14 شهریور 1399

اسلام یک دین جهانی است که مردم همه ی کشورها را در بر می گیرد

07 شهریور 1399

زیارت مجازی با تور مجازی ۳۶۰ درجه

05 شهریور 1399

با وجود آنکه شیعیان در عمان اقلیت هستند،اما در رأس هرم اقتصادی قرار دارند

31 مرداد 1399

هر چقدر که اطلاعاتم نسبت به اسلام بیشتر می شود، بیشتر تشنه یادگیری می شوم

30 مرداد 1399