دسته: مصاحبه

نمایش به صورت

حجاب یکی از آن چیزهایی است که من را جذب اسلام کرد

۲۸ فروردین ۱۳۹۷

مثل یک روحانی بود ولی در لباس یک نظامی

۲۴ فروردین ۱۳۹۷

کامیلا سلستینو : اسلام سوالاتم را پاسخ داد

۱۵ فروردین ۱۳۹۷

زمانی که باحجاب شدم، خودم را به عنوان پرچم اسلام می­ دیدم

۰۸ فروردین ۱۳۹۷

اسلام در این کشور ناشناخته، دارای تاریخی طولانی است

۰۴ فروردین ۱۳۹۷

مدیر و موسس انجمن اربعین اروپا

۲۸ اسفند ۱۳۹۶

ممنوعیت حجاب از قوانین بی‌طرفی مذهبی نیست

۲۳ اسفند ۱۳۹۶

گفتگو با مدیر کانال حدیث‌گرافی و آیه گرافی

۱۸ اسفند ۱۳۹۶

«دوستی‌های حلال و حرام»

۱۷ اسفند ۱۳۹۶

خاطرات تبلیغی سخنگوی شورای نگهبان از زمان دانشجویی در انگلیس

۱۱ اسفند ۱۳۹۶