دسته: رهیافتگان

نمایش به صورت

ویکتوریا-بانوی اکراینی-ضیافت الرحن

بانوی تازه مسلمان اوکراینی: مسلمان شدم چون دین اسلام با عقل فطرت آدمی سازگار است

29 اردیبهشت 1398

اسلام برای زن ارزش قائل است و هیچ گاه در حق او ظلم نکرده است

29 اردیبهشت 1398

هدیه ی ماه مبارک رمضان به من

27 اردیبهشت 1398
آتسکوهوشینو_رهیافتگان_نمایشگاه_قرآن

آتسکو هوشینو و دو رهیافته از ایتالیا و ونزوئلا مهمانان غرفه رهیافتگان در نمایشگاه بین المللی قرآن

27 اردیبهشت 1398

دکتر بحری و دکتر خوان مهمانان بخش رهیافتگان در نمایشگاه بین المللی قرآن

26 اردیبهشت 1398

تازه‌مسلمان فرانسوی: آرامش را در اسلام یافتم

25 اردیبهشت 1398
میخائیل سیمانف

نشست بررسی گسترس اسلام در روسیه با حضور میخائیل سیمانف برگزار شد

24 اردیبهشت 1398

دکتر یاسین علی و آگوستین زوالیوس مهمان غرفه رهیافتگان در نمایشگاه بین المللی قرآن

24 اردیبهشت 1398

خانم زینب ثانی از استرالیا

24 اردیبهشت 1398

دکتر عبدالکریم تاراس چرینکو تازه مسلمان اهل روسیه

24 اردیبهشت 1398