دسته: رهیافتگان

نمایش به صورت

رهیافته امریکایی :قرآن صریح است و سهولت درک آن باعث شد که به سرعت در قلب من نفوذ کند

02 تیر 1399

با دینی مواجه شده بودم که دارای عقایدی کاملا منطقی،زیبا، عادلانه و معجزه آسا بود

28 خرداد 1399

روایت اولین تابستان به عنوان یک تازه مسلمان

26 خرداد 1399

مسلمان شدن یکی از بهترین اتفاقات زندگی من است

23 خرداد 1399

کتاب زندگی رهیافته ژاپنی با نام مهاجر سرزمین آفتاب منتشر شد

22 خرداد 1399

حادثه ای که باعث مسلمان شدن ستاره معروف هیپ پاپ آلمانی شد

21 خرداد 1399

مسلمان شدن مجری مشهور تلویزیون روسیه

20 خرداد 1399

ماجرای شیعه شدن همسر هارون الرشید و خشم هارون

19 خرداد 1399

آیا ما شیعه علی علیه السلام هستیم؟

19 خرداد 1399

روایت داوود کیم از مسلمان شدن خودش

17 خرداد 1399