برچسب: مسیحی

نمایش به صورت

حجاب به من احساس امنیت ‌و احترام داد

26 تیر 1399

تاریخچه نخستین ترجمه‌های کتب، پیروان ادیان اسلام، مسیحیت و یهودیت

25 تیر 1399

کمپین تقویت پیوند میان مسلمانان و مسیحیان در کشور غنا

13 خرداد 1399

مسیحیت دیگر نیازهای معنوی من را برآورده نمی کرد

13 خرداد 1399

کمیک استریپ -هدیه کریسمس

05 خرداد 1399

کمپین «من مسلمان نیستم ، اما یک روز را روزه خواهم گرفت»

23 اردیبهشت 1399

انتشار کتاب( خدا کجاست؟ ) در آلمان با نویسندگی 5 نویسنده از 5 دین مختلف

14 اردیبهشت 1399

چاپ قرآن با تفسیر از دیدگاه مسیحیت در آمریکا

03 اردیبهشت 1399

مراسم دعای ادیان با هدف تقویت روحیه معنوی ایتالیایی‌ها و تلاوت آیاتی از قرآن کریم

02 اردیبهشت 1399

صدای اذان اولین جرقه تحقیق درباره اسلام و مسلمان شدن معلم روس

30 فروردین 1399