برچسب: مرضیه هاشمی

نمایش به صورت

جمهوری اسلامی را دوست دارم، چون حکومت و قوانین آن اسلامی است

17 مرداد 1398
آزادی شیح زکزاکی

برای شیخ زاکزاکی چه کارمی‌توانیم انجام دهیم؟

13 مرداد 1398
مرضیه هاشمی-تروریست

تروریست واقعی کیست؟ از اتهام تا واقعیت

08 مرداد 1398

گزارش تصویری / پرتره های رهیافتگان در نمایشگاه قرآن تهران ( بخش رهیافتگان)

19 تیر 1398

گفتیم حجاب میخواهیم ولی…

16 تیر 1398

گزارش تصویری غرفه رهیافتگان در بیست و هفتمین نمایشگاه قرآن کریم (2 )

11 تیر 1398

گزارش تصویری غرفه رهیافتگان در بیست و هفتمین نمایشگاه قرآن کریم (1 )

30 خرداد 1398
مرضیه_هاشمی_رهیافته_امریکا_نمایشگاه

خانم مرضیه هاشمی مهمان غرفه رهیافتگان در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم.

30 اردیبهشت 1398

ورونیکا فاضلی رهیافته آلمانی در تجمعات حمایت از مرضیه هاشمی

06 بهمن 1397

گزارش تصویری / تظاهرات برای دفاع از حقوق بشر در امریکا پس از آزادی مرضیه هاشمی

06 بهمن 1397