برچسب: ماساچوست

نمایش به صورت

خرید محصولات کشاورزی از مزارع و توزیع بین نیازمندان، برنامه مرکز اسلامی امریکایی در ایام کرونایی

09 مرداد 1399

تغییر کاربری یک مرکز تفریحی به مسجد در ماساچوست

25 دی 1398

استقبال غیر مسلمانان از برگزاری روز درهای باز مساجد

09 اردیبهشت 1398

به کمک اسلام به عنوان یک زن احترام تازه ای پیدا کردم

10 اردیبهشت 1397

دومین مراسم سالانه درهای باز مساجد

20 فروردین 1397

روز درهای باز مساجد ایالت ماساچوست در آمریکا

11 فروردین 1397

برگزاری جلسات بحث دینی با موضوع « مباحثات مذهبی پیرامون ادیان سه گانه ابراهیمی»

16 شهریور 1396

روز درهای باز مساجد ماساچوست

15 فروردین 1396

برنامه «از یک مسلمان سوال کنید»

07 فروردین 1396

مراسم «روز درهای باز» در ۱۶ مسجد در سرتاسر ایالت ماساچوست آمریکا

27 اسفند 1395