برچسب: شهید ادواردو آنیلی

نمایش به صورت

حسین عبداللهی : دکتر ادواردو آنیلی ده سال پایانی زندگی اش را زندانی بود

18 بهمن 1398

گزارش تصویری دومین گردهمایی رهیافتگان در دانشگاه تهران (4)

08 دی 1398

گزارش تصویری / دومین گردهمایی رهیافتگان و نوزدهمین یادبود شهید ادواردو ( 3 )

01 دی 1398

پخش مستند ساخت شهید ادواردو آنیلی برای نخستین بار در یاد بود این شهید

25 آذر 1398

گزارش تصویری شهید ادواردو آنیلی (9)

25 آذر 1398

مجموعه تصاویر شهید ادواردو آنیلی (11) در شرکت مسابقات فرمول یک

06 آذر 1398

مجموعه تصاویر جدید از شهید ادواردو آنیلی ( 8 )

21 آبان 1398

ادواردو فقط با خواندن قرآن مسلمان شد

17 مهر 1398

تصویرسازی / شهید ادواردو آنیلی اثری از استاد مرضیه میثمی آزاد

26 تیر 1398

تصویرسازی / شهید ادواردو آنیلی اثری از استاد مرضیه میثمی آزاد

21 تیر 1398