برچسب: حرم امام رضا عليه السلام

نمایش به صورت

تشرف به اسلام 20 غیر ایرانی در حرم امام هشتم

14 بهمن 1398

دین اسلام را به عنوان کامل‌ترین دین پذیرفتم و پاسخ سئوالاتم را در دین اسلام یافتم

23 دی 1398

تازه مسلمان تایلندی:در مدتی که با اسلام آشنا شدم چیزی جز محبت و مهرورزی در این دین ندیدم

30 مهر 1398

از ابتدای سال98 تاشهریور ماه در حرم امام رضا (علیه السلام) 10نفرمسلمان شدند

03 مهر 1398

تشرف جوان بودایی به تشیع در حرم امام رضا علیه السلام

04 مرداد 1398
بانوی بودایی -تازه مسلمان-حرم امام رضا

تولد دوباره بانوی بودایی در حرم رضوی

24 تیر 1398

مرد جوان ایتالیایی که توسط قران شفا گرفت و مسلمان شد

22 دی 1397

تشرف زائر اوکراینی به تشیع در حرم مطهر رضوی

06 مرداد 1397

سئوالاتی در ذهنم بود که فرقه بهائیت نتوانست به آن‌ها پاسخ بدهد

13 اسفند 1396

در حرم امام رضا علیه السلام تمام احساس های خوب دنیا را در یک لحظه تجربه کردم

05 اسفند 1396