برچسب: اِِیتالیا

نمایش به صورت

پدر معنوی شیعیان ایتالیا

17 ژانویه 2020

گزارش تصویری / مراسم ختم عمار دمارتینو در تهران

08 ژانویه 2020

برگزاری مراسم بزرگداشت پدر معنوی شیعیان ایتالیا

01 ژانویه 2020

مسجد و مرکز فرهنگی اسلامی در «پیدمونت» ایتالیا

28 دسامبر 2019

معرفی برخی از جاذبه های شهر رم  در سفر باتو

28 دسامبر 2019

؛ نقش مهمی که لوییجی (عمار) دمارتینو، در ترویج آموزه‌های شیعی و آشناسازی ایتالیایی‌ها با تشیع داشت

22 دسامبر 2019

مجموعه تصاویر شهید ادواردو آنیلی ( 10)

18 دسامبر 2019

گزارش تصویری شهید ادواردو آنیلی (9)

16 دسامبر 2019

گفتگو با خانم کوثر ( سیلویا کارمانینی ) رهیافته ایتالیایی

29 نوامبر 2019

مجموعه تصاویر شهید ادواردو آنیلی (11) در شرکت مسابقات فرمول یک

27 نوامبر 2019