برچسب: اِِیتالیا

نمایش به صورت

مرد ایتالیایی در گرگان مسلمان شد

26 اسفند 1398

حسین عبداللهی : دکتر ادواردو آنیلی ده سال پایانی زندگی اش را زندانی بود

18 بهمن 1398

ماجرای مسلمان شدن و حجاب همسر لوئیجی د مارتینو

08 بهمن 1398

پدر معنوی شیعیان ایتالیا

27 دی 1398

گزارش تصویری / مراسم ختم عمار دمارتینو در تهران

18 دی 1398

برگزاری مراسم بزرگداشت پدر معنوی شیعیان ایتالیا

11 دی 1398

مسجد و مرکز فرهنگی اسلامی در «پیدمونت» ایتالیا

07 دی 1398

معرفی برخی از جاذبه های شهر رم  در سفر باتو

07 دی 1398

؛ نقش مهمی که لوییجی (عمار) دمارتینو، در ترویج آموزه‌های شیعی و آشناسازی ایتالیایی‌ها با تشیع داشت

01 دی 1398

مجموعه تصاویر شهید ادواردو آنیلی ( 10)

27 آذر 1398