برچسب: اِِیتالیا

نمایش به صورت

شهید ادواردو آنیلی

داستان زندگی شهید ادواردو انیلی (۲)

۲۶ بهمن ۱۳۹۷

مرد جوان ایتالیایی که توسط قران شفا گرفت و مسلمان شد

۲۲ دی ۱۳۹۷

تازه مسلمان ایتالیایی از مسلمان شدن خود می گوید

۱۴ دی ۱۳۹۷

انتشار کتاب «خمینی؛ انقلابیِ خدا» به زبان ایتالیایی

۱۳ دی ۱۳۹۷

خرید کلیسای متروکه وتبدیل آن به مسجد

۲۹ آذر ۱۳۹۷

به همان دلیل مسلمان شدم که شهید ادواردو آنیلی مسلمان شد

۱۲ آذر ۱۳۹۷

روایت خبرنگار روزنامه جوان از همراهی با کاروان دانشمندان تازه مسلمان

۳۰ آبان ۱۳۹۷

گزارش تصویری / اردوی دانشمندان اروپایی در مشهد

۲۶ آبان ۱۳۹۷

گزارش تصویری / خدمت دانشمندان اروپایی به زائران پیاده امام رضا

۲۴ آبان ۱۳۹۷

کوتاه نوشتی از شهید ادواردو آنیلی از تولد تا خاکسپاری

۲۴ آبان ۱۳۹۷