برچسب: انگلیس

نمایش به صورت

حجاب می پوشم زیرا احساس می کنم به این طریق به خدا نزدیکتر هستم

06 دسامبر 2019

ایده قطار صلح یک طرح خیریه جهانی،با هدف کمک به نیا‌زمندان توسط تازه مسلمان انگلیسی

01 دسامبر 2019

تولید لباس‌های اسلامی مد ‌روز توسط زن مسلمان انگلیسی با برند COVER ME

27 نوامبر 2019

انتخاب دختر محجبه مسلمان، به عنوان ورزشکار برتر سال انگلیس

25 نوامبر 2019

برگزاری مراسم میان ادیانی «روز درهای باز» در شفیلد انگلیس

24 نوامبر 2019

جلسه نقد وبررسی کتاب مسلمان بریتانیایی بودن در لندن

20 نوامبر 2019

طرح‌ احداث نماز‌خانه در شهر دالتون برای مسلمانان

13 نوامبر 2019

مدارس اسلامی در انگلیس برای چهارمین سال متوالی در فهرست برترین مدارس

03 نوامبر 2019

برگزاری نشستی با عنوان «مسلمان سیاه پوست و انگلیسی در دنیای امروز»

01 نوامبر 2019

فروش وعده های غذایی حلال آماده، توسط یک شرکت عمده فروشی مواد غذایی در انگلیس

01 نوامبر 2019