برچسب: انگلیس

نمایش به صورت

افزودن گزینه غذای حلال به منوی سلف دانشگاه انگلیسی

28 شهریور 1398

جایزه ملکه انگلیس به خیریه اسلامی؛دست مسلمان بابت کمکهای داوطلبانه

23 شهریور 1398

رویداد اجتماعی «آزمودن روسری (حجاب)»در مرکز شهر بیرمنگام

21 شهریور 1398

اسلام سریعترین دین در حال رشد در انگلیس است

12 شهریور 1398

افزایش تعداد الگوهای مسلمان در فوتبال انگلیس

03 شهریور 1398

اولین عضو مسلمان مجلس اعیان انگلیس

26 مرداد 1398
دارالقرآن علامه طباطبایی(ره)

بازدید جوانان شیعه انگلیسی از دارالقرآن علامه طباطبایی(ره)

24 مرداد 1398

زکات شبیه مالیات‌ بر دارایی است که در کشورهای مختلف اعمال می‌شود

23 مرداد 1398

نمایشگاهی از عکس ها و روایت هایی برای تشویق به درک اسلام

18 مرداد 1398

برگزاری«روز همبستگی با زنان مسلمان»وتشویق دانش آموزان به حجاب

17 مرداد 1398