برچسب: امریکا

نمایش به صورت

برگزاری هفته بیداری اسلامی با عنوان «میراث محمد (صلی الله علیه واله)» در دانشگاه بروک

۲۳ اسفند ۱۳۹۷

انتشار قرآن با خط بریل توسط بانوی نابینای رهیافته امریکایی

۲۲ اسفند ۱۳۹۷

بازخورد مثبت معرفی فرهنگ حجاب با استفاده از بیلبوردهای تبلیغاتی

۲۲ اسفند ۱۳۹۷

طرح ساخت تاسیسات دینی چندمنظوره در شهر اوورلند پارک

۲۲ اسفند ۱۳۹۷

برنامه سالانه شناخت اسلام در کلیسای پرسبیترین

۲۰ اسفند ۱۳۹۷

کارگاه آموزشی «پدیده مسلمان… این من هستم» در شهر نیویورک

۱۶ اسفند ۱۳۹۷

برگزاری نشست یک ماهه اسلامی در شهر ممفیس امریکا

۱۴ اسفند ۱۳۹۷

انتشار کتاب مصور «زیر حجاب من»

۱۴ اسفند ۱۳۹۷

آمار توزیع جمعیتی ادیان جهان

۱۳ اسفند ۱۳۹۷

اسلام یک دین حقیقی است

۱۲ اسفند ۱۳۹۷