برچسب: امریکا

نمایش به صورت

مجموعه آثار گرافیک بیداری اسلامی تولید انجمن شهید ادواردو آنیلی سال 89-91

06 فروردین 1399

برگزاری برنامه آشنایی با حجاب در دانشگاه تگزاس

21 اسفند 1398

آشناسازی دانشجویان با شباهت ها و اختلافات میان ادیان اسلام و مسیحیت در دانشگاه مسیحی

20 اسفند 1398

مراسم درهای باز مساجد بر روی غیر مسلمانان با عنوان مسلمانان در ممفیس

20 اسفند 1398

ساخت محلی برای فعالیت های فرهنگی، ورزشی ویژه جوانان مسلمان

19 اسفند 1398

برای اولین بار یک مسلمان به عنوان رئیس دفتر دولتی در کارولینای شمالی انتخاب شد

16 اسفند 1398

برگزاری نشست های اجتماعی با حضور غیرمسلمانان،برای درک وسیع تر از دین

16 اسفند 1398

همایش تأثیرات اسلام در سیاست و جامعه

15 اسفند 1398

کمپین جهانی ۳۰ روز دعا برای جهان اسلام همزمان با ماه رمضان

14 اسفند 1398

نمایشگاه پوشاک والبسه اسلامی در نیویورک باعنوان لباس های معاصر مسلمانی

14 اسفند 1398