برچسب: ادواردو آنیلی

نمایش به صورت

نقاشی شهید ادواردو آنیلی اثر زهرا کم رانیان

03 فروردین 1399

نقاشی شهید ادواردو آنیلی اثر علی برنا

19 اسفند 1398

حسین عبداللهی : دکتر ادواردو آنیلی ده سال پایانی زندگی اش را زندانی بود

18 بهمن 1398

گزارش تصویری / مراسم ختم عمار دمارتینو در تهران

18 دی 1398

گزارش تصویری دومین گردهمایی رهیافتگان در دانشگاه تهران (4)

08 دی 1398

گزارش تصویری / دومین گردهمایی رهیافتگان و نوزدهمین یادبود شهید ادواردو ( 3 )

01 دی 1398

نسل جوان ساکن در غرب به اسلام رو آورده و رویکرد اسلامی و انقلابی دارد

29 آذر 1398

ادواردو می خواست مستندی در مورد جهان اسلام بسازد که یک نوعی تبلیغ اسلام بشود

28 آذر 1398

گزارش تصویری از نوزدهمین یادواره شهید ادواردو آنیلی و دومین گردهمایی رهیافتگان

28 آذر 1398

ادواردو آنیلی پیام اسلام و انقلاب اسلامی را در جهان غرب تبیین کرد

28 آذر 1398