برچسب: آلمان

نمایش به صورت

افتتاح موسسه الهیات اسلامی در دانشگاه هومبولت

28 تیر 1398

کنفرانس جهانی «ادیان برای صلح»

26 تیر 1398

عشق و علاقه ام به اسلام از همان ابتدا به اندازه ی الان نبود و به تدریج ایجاد شد

25 تیر 1398

نام گذاری یک روز را به نام مسلمانان در ایالت نوردراین ـ وستفالن آلمان

21 تیر 1398

اگر اسلام نمی بود، هیچ دانشگاه،و هیچ علم و دانشی در شکل امروزی آن وجود نمی‌داشت

15 تیر 1398

امام خمینی نمادی از مجموعه روحانیت و حوزه های علمیه است

14 تیر 1398

گزارش تصویری غرفه رهیافتگان در بیست و هفتمین نمایشگاه قرآن کریم (2 )

11 تیر 1398

اثبات روزه و فواید روزه داری توسط دانشمندان آلمانی

11 تیر 1398

تاسیس مدرسه‌ “دین و دانش”توسط شهید بهشتی؛تلفیقی میان علوم قدیم و علوم جدید

09 تیر 1398

نام گذاری یک میدان در آلمان به نام میدان مسجد

06 تیر 1398