دسته: مبلغین

نمایش به صورت

وهابی ها می گفتند قرآن شیعه 40 جزء دارد

17 تیر 1393

Islamic Research Foundation of Astan Quds Razavi

16 تیر 1393

ماجرای عنایت امام رضا(علیه السلام) به یک کانادایی

16 تیر 1393

گفت‌وگوی رهیافتگان با یکی از رهبران شیعیان تایلند

15 تیر 1393

کشیشی که با کتاب کاشف فرعون مسلمان شد و با امام حسین علیه سلام شیعه

15 تیر 1393

ما فیلم‌سازان باید به خرد دینی تکیه کنیم

15 تیر 1393

  تلخ و شیرین‌‌های یک روحانی از 15 سال تبلیغ در مناطق مختلف

15 تیر 1393

حضرت فاطمه و مسلمان شدن یک یهودی

13 تیر 1393

ماجرای پیاده‌کردن حاج شیخ و مسلمان شدن خانواده ارمنی

13 تیر 1393

ماجرای مسلمان شدن دو بانوی آلمانی

13 تیر 1393