مجموعه پوسترهای طراحی شده انجمن شهید ادواردو آنیلی در مورد شهید ادواردو آنیلی

15 تیر 1398

معرفی شبکه های اجتماعی فعال انجمن شهید ادواردو آنیلی در فضای مجازی

30 بهمن 1397

عکس نوشته های زبان اسپانیایی از احادیث تولید انجمن شهید ادواردو آنیلی

26 بهمن 1397

گزارش تصویری / فعالیتهای انجمن شهید ادواردو آنیلی در اربعین 2018

11 آبان 1397

طرحی برای حجاب کاری از اعضا انجمن شهید ادواردو آنیلی

02 مهر 1397

کلاس آموزش تدوین در انجمن شهید ادواردو آنیلی برگزار شد

28 مرداد 1397

مجموعه گفتگو های انجمن شهید ادواردو آنیلی با دوستان ادواردو

05 مرداد 1397

گزارش عملکرد انجمن شهید ادواردو آنیلی در نمایشگاه قرآن تهران 1397

24 خرداد 1397

گفتگوی مدیر انجمن شهید ادواردو آنیلی با شبکه ولایت

02 خرداد 1397

انجمن شهید ادواردو آنیلی را به روایت رسانه ها بشناسید

02 خرداد 1397