دسته: گزارش

نمایش به صورت

سازگارترین گروه دینی در روسیه

۲۸ بهمن ۱۳۹۶

زبان و خط ایرانی-اسلامی، مورد توجه مخاطبان روس

۲۸ بهمن ۱۳۹۶

انتشار جلد سوم دائره‌المعارف اسلام به دو زبان فرانسه و انگلیسی

۲۵ بهمن ۱۳۹۶

اکسپوی «مُد اسلامی» دبی

۲۵ بهمن ۱۳۹۶

برپایی نمایشگاه پوشاک اسلامی در نیویورک توسط هنرمند مسلمان اندونزیایی

۲۵ بهمن ۱۳۹۶

انتشار کتاب «حدیث بیداری»، زندگینامه امام خمینی به انگلیسی در هند

۲۴ بهمن ۱۳۹۶

کنفرانس رویکردی به تفاسیر در جهان اسلام

۲۴ بهمن ۱۳۹۶

کارگاهی برای معرفی اسلام‌هراسی به نحوه به وجود آمدن اسلام‌هراسی،

۲۴ بهمن ۱۳۹۶

اکثریت مردم فرانسه بر این باور هستند که اسلام با ارزش های آن ها سازگاری دارد

۲۳ بهمن ۱۳۹۶

حضرت فاطمه سلام الله الگوی بانوی تازه مسلمان روس

۲۲ بهمن ۱۳۹۶