دسته: گزارش

نمایش به صورت

دومین هفته سالانه بیداری اسلامی با هدف آگاهی سازی پیرامون فرهنگ و مذهب اسلامی

26 ژانویه 2020

اولین همایش علمی بین المللی قرآن کریم در مطالعات شرق شناسی معاصر

25 ژانویه 2020

حزب سوئدی؛ خواهان جایگاه ویژه برای مسلمانان در قانون اساسی سوئد شد

24 ژانویه 2020

تاجر هندو برای کارکنان مسلمانش یک مسجد ساخت

23 ژانویه 2020

برای اولین بار یک زن مسلمان و محجبه،عضو هیات مدیره موزه فیلادلفیا شد

23 ژانویه 2020

برگزاری دومین اجلاس سالانه «چشم انداز آینده»

23 ژانویه 2020

گردهمایی سالانه آشناسازی مردم با اسلام و فرهنگ مسلمانان با نام ملاقات با همسایه مسلمان

22 ژانویه 2020

برنامه موسسه خیریه اسلامی در کمک به فقرای انگلیسی

22 ژانویه 2020

آغاز کمپین انتخاباتی مسلمانان

22 ژانویه 2020

بزرگداشت « روز مسلمان» در شهر فرانکفورت در ایالت کنتاکی آمریکا

22 ژانویه 2020