برچسب: کانادا

نمایش به صورت

یک ماه تجربه حجاب برای بانوان غیر مسلمان کانادایی

24 فوریه 2017

زنان مسلمان کانادایی با شیرینی به اسلام هراسی پاسخ گفتند

22 فوریه 2017

پیشنهاد پویش ضد اسلام‌هراسی به دولت کانادا

17 فوریه 2017

جلوگیری از ورود زن کانادایی به آمریکا به سبب تصاویر نماز

11 فوریه 2017

برنامه «با مسلمانان دیدار کنید» در دانشگاه کانادا

09 فوریه 2017

ورود لباس‌های محجبه و اسلامی به بازار کانادا

29 ژانویه 2017

برگزاری «هفته بیداری اسلامی » در کانادا با هدف ایجاد «انسجام اجتماعی»

28 ژانویه 2017

مصاحبه با دیوید لیپرت دکتر تازه مسلمان متخصص بیهوشی از کانادا

24 ژانویه 2017

مردم با بصیرت صحیح، خدا را تنها با تفکر و نظر کردن در اثرات قدرت خلقتش، میشناسند

18 ژانویه 2017

نخستین مسجد «یوکان» کانادا احداث می‌شود

18 ژانویه 2017