برچسب: کانادا

نمایش به صورت

برگزاری هفته بیداری اسلامی با عنوان «میراث محمد (صلی الله علیه واله)» در دانشگاه بروک

۲۳ اسفند ۱۳۹۷

افتتاح اولین مسجد ومرکز اسلامی در شهر پیکتو کانادا

۲۵ بهمن ۱۳۹۷

روز درهای باز در مرکز اسلامی شهر کلونا در کانادا

۱۹ بهمن ۱۳۹۷

گردهمایی سازمان‌های اسلامی در کانادا

۱۹ بهمن ۱۳۹۷

فعالیتهای مرکز اسلامی شیعی الزهرا در ایالت بریتیش کلمبیای کانادا

۲۶ دی ۱۳۹۷

تشکیل نخستین حزب اسلامی در انتاریو

۲۰ دی ۱۳۹۷

نخستین پناهگاه اسلامی با نام «خانه نساء»ویژه زنان مسلمان

۲۸ آذر ۱۳۹۷

مسجد الرشید در شهر ادمونتون نخستین مسجد ساخته شده در کانادا

۲۴ آذر ۱۳۹۷

توزیع گوشت حلال در بانک غذای حلال

۱۶ آذر ۱۳۹۷

آشنایی دانش‌آموزان با خدماتی که مسلمانان برای پیشرفت کانادا انجام داده اند

۱۶ آذر ۱۳۹۷