برچسب: مسجد

نمایش به صورت

تغییر کاربری یک مرکز تفریحی به مسجد در ماساچوست

15 ژانویه 2020

استفاده از سالن مسجدی در هند، برای برگزاری مراسم عروسی شهروندان فقیر هندو

06 ژانویه 2020

تاسیس مدرسه اسلامی پس از 8 دهه در دومین شهر بزرگ بوسنی

30 دسامبر 2019

اهدا زمین برای ساخت مسجد توسط کشاورز سیک هندی

29 دسامبر 2019

مسجد و مرکز فرهنگی اسلامی در «پیدمونت» ایتالیا

28 دسامبر 2019

آموزش اصول عبادی اسلامی به دانش آموزان در یک مدرسه سوئدی

28 دسامبر 2019

یک سنت قدیمی و جالب ۱۳۰ ساله یک مرکز اسلامی در روز کریسمس

26 دسامبر 2019

استفاده از المانهای اسلامی، ایرانی و یمنی در طراحی مسجدی در عمان

24 دسامبر 2019

تبدیل فروشگاه متروکه به مسجد توسط مسلمانان روسی

17 دسامبر 2019

تاسیس مسجد توسط جامعه اسلامی شهر ایردری در ایالت آلبرتا

17 دسامبر 2019