برچسب: مسجد

نمایش به صورت

برگزاری مراسم «از مسجد من بازدید کن»

۲۰ اسفند ۱۳۹۷

یکسان سازی پخش اذان در مصر

۲۰ اسفند ۱۳۹۷

مرکز اسلامی هامبورگ از مهم‌ترین و قدیمی‌ترین مؤسسات اسلامی و شیعی شهر هامبورگ

۱۴ اسفند ۱۳۹۷

راه اندازی بانک غذای هفتگی برای نیازمندان انگلیسی توسط مسلمانان مسجد بنبری

۱۰ اسفند ۱۳۹۷

مراسم روز درهای باز در مسجد یورک انگلیس

۰۷ اسفند ۱۳۹۷

تعیین سبک استاندارد برای ساخت مساجد

۰۷ اسفند ۱۳۹۷

راه اندازی عابربانک های دریافت برنج رایگان در مساجد

۰۵ اسفند ۱۳۹۷

وضعیت مساجد و انجمن‌های اسلامی در ایالت بایرن

۰۴ اسفند ۱۳۹۷

برگزاری روز درهای باز در مسجد لینکلن انگلیس

۰۳ اسفند ۱۳۹۷

مراسم «روز درهای باز» در مسجد اعظم شهر پونه هندوستان

۲۹ بهمن ۱۳۹۷