برچسب: مدیر انجمن شهید ادواردو آنیلی

نمایش به صورت

گفتگوی آنلاین (لایو) در مورد زندگی پس از مرگ

07 مرداد 1399

جلسه مشترک مدیر انجمن شهید ادواردو آنیلی با رئیس سازمان تبلیغات استان اصفهان

03 مرداد 1399

با مدیر انجمن اسلامی شهید ادواردو آنیلی بیشتر آشنا شوید

28 بهمن 1397

بانوی تحصیل کرده از کشور پرو در اصفهان شهادتین گفت

15 آذر 1397

ماجرای حاجی عاشق

31 مرداد 1397

انجمن شهید ادواردو آنیلی را به روایت رسانه ها بشناسید

02 خرداد 1397

انجمن ادواردو آنیلی، انجمنی که از تازه مسلمانان حمایت می‌کند

25 آبان 1396

ماجرای راز کلیسایی در مرز سوئیس که مخاطب زیادی پیدا کرده بود

30 تیر 1395

معتقدیم که شهادت ادواردو آنیلی بدون حکمت نبوده است

25 آبان 1394