برچسب: عکسهای شهید ادواردو آنیلی

نمایش به صورت

مجموعه تصاویر جدید از شهید ادواردو آنیلی ( 8 )

21 آبان 1398

تصاویر جدید از شهید ادواردو آنیلی (1)

14 آبان 1397

تصاویر / جدیدترین تصویرسازی های فهیمه نیکومنظر از شهید ادواردو آنیلی

24 آبان 1396

مجموعه تصاویر شهید ادواردو آنیلی ( 6 )

30 آبان 1394

تصاویر ویژه ای از محل کشف پیکر شهید ادواردو آنیلی و انتقال آن

28 آبان 1394

مجموعه تصاویر از شهید ادواردو آنیلی (مهدی) 5

25 آبان 1394

تصاویر / خانه شهید ادواردو در ایتالیا

19 آبان 1394

تصاویر / تجمع خاطره انگیز برای شهید ادواردو آنیلی (مهدی) در سال 1384

09 اردیبهشت 1394

مجموعه زیبای تصویرسازی از “شهید ادواردو آنیلی” Edoardo Agnelli + تصاویر

03 آذر 1393

تصاویر منتشر نشده از شهید ادواردو آنیلی (4)

19 مرداد 1393