برچسب: زن تازه مسلمان

نمایش به صورت

من می‌توانم در مقابل مشکلات صبر کنم، چون می‌دانم خدا آگاه است و همه چیز را می‌داند و با صابران است

24 شهریور 1398

هادیه دختر تازه مسلمان هندو

24 شهریور 1398

تازه مسلمان کانادایی؛ برای شناخت بهتر فرهنگ اسلامی، به هنر اسلامی علاقه مند شدم

22 شهریور 1398

درگذشت بانوی تازه مسلمان و مترجم قرآن به زبان روسی

14 شهریور 1398

از کارتن خوابی و فرار از خانه تا دانشگاه و پذیرش اسلام!

07 شهریور 1398

دیدگاه های اسلامی متعصبانه نیستند و اجازه پرسش و کنجکاوی را به فرد می دهند

07 شهریور 1398

چیزی که باعث جذب من به اسلام شد قسمت علمی اسلام بود

29 مرداد 1398

تازه مسلمان رومانیایی:شیفته کلمات و آهنگ زیبای قرآن شدم

29 مرداد 1398

با خواندن قرآن همه چیز برایم معنا پیدا کرده بود

28 مرداد 1398

در جستجوی امید و خوشبختی بالاخره اسلام را یافتم

22 مرداد 1398