برچسب: ره يافتگان

نمایش به صورت

بانوی رهیافته امریکایی که در نجف آباد دفن شده است کیست؟

26 تیر 1399

مسلمان شدن مجری مشهور تلویزیون روسیه

20 خرداد 1399

صدای اذان اولین جرقه تحقیق درباره اسلام و مسلمان شدن معلم روس

30 فروردین 1399

مصاحبه شبکه تلویزیونی استرالیایی با 3 جوان تازه مسلمان شده استرالیایی

10 بهمن 1398

از هفته‌ی اولی که مسلمان شدم، حجاب را هم انتخاب کردم

14 مهر 1398

در تگزاس عاشق شد، در دهلی مسلمان و در کابل ماندگار شدم

07 مهر 1398

چرا مسلمان شدم

07 تیر 1398
کریستیان (عبدالله) سریا-تازه مسلمان-آرژانتینی

سریا: قرآن را خواندم، به پدرم گفتم می خواهم مسلمان شوم

04 تیر 1398

درحالی که می خواستم دوست مسلمانم رابه مسیحیت هدایت کنم، خودم هدایت شدم

17 خرداد 1398
علی اسکات-استاد دانشگاه هاروارد-ضیافت الرحمن

با خواندن قرآن، مکتب اهل بیت(ع) را انتخاب کردم

05 خرداد 1398