برچسب: رهيافته

نمایش به صورت

روایت مسلمان شدن زن تازه مسلمان اوکراینی

13 دسامبر 2019

در ۱۷ سالگی مسلمان شدم و مذهب شیعه را انتخاب کردم

09 دسامبر 2019

مسلمان شدن مشاور رسانه ای یوسف اسلام خواننده انگلیسی در مسجد کمبریج

08 دسامبر 2019

حجاب می پوشم زیرا احساس می کنم به این طریق به خدا نزدیکتر هستم

06 دسامبر 2019

شیعه را اسلام حقیقی شناختم و به این خوشبختی بزرگ افتخار می‌کنم

04 دسامبر 2019

بازیگر تواب پاکستانی: می‌خواهم بقیه عمر خود را صرف صحبت کردن درباره خدا کنم

02 دسامبر 2019

ایده قطار صلح یک طرح خیریه جهانی،با هدف کمک به نیا‌زمندان توسط تازه مسلمان انگلیسی

01 دسامبر 2019

زنان تازه مسلمان آلمانی که لباس‌های اسلامی در آلمان عرضه می کنند

28 نوامبر 2019

جوان ایتالیایی با نام الساندرو فرسینو،در کرج به دین مبین اسلام مشرف شد

25 نوامبر 2019

خلافکاری که مسلمان شد

25 نوامبر 2019