برچسب: جمال طاهری

نمایش به صورت

گفتگوی لایو منصوره معتمدی مدیر انجمن شهید ادواردو آنیلی درباره شهید ادواردو آنیلی

12 تیر 1399

اول تیرماه، روز تبلیغ و اطلاع رسانی دینی

02 تیر 1399

طی چهارسال با کمتر از 110 نفر که تجربه مرگ موقت داشته اند مصاحبه کردم

31 خرداد 1399

پرسش و پاسخ های اینستاگرامی در مورد شهید ادواردو آنیلی

22 خرداد 1399

کسی که هدف زندگی را نداند بازگشت به گناه پس از توبه دوباره برایش آسان است 

19 اردیبهشت 1399

صدیقه احمدی تصویرساز : آرزو دارم پیشرفته ترین آثار هنریم را برای اهل بیت انجام بدهم

17 اردیبهشت 1399

کوتاه در معرفی شهید احمد کاظمی

29 بهمن 1398

کوتاه نوشت در مورد شهید حسن اقارب پرست

28 بهمن 1398

کوتاه نوشت از شهید محمود شهبازی

27 بهمن 1398

کوتاه نوشت از شهید محمد رضا حبیب اللهی

24 بهمن 1398