برچسب: بنت الهدی مفخمی

نمایش به صورت

اسلام راه درست و مستقیم را نشان می دهد و ما را به آن سو هدایت می کند

28 آذر 1399

داستانهای پیامبر اسلام مرا مجذوب خود کرد

11 آبان 1399

شما می توانید زیبایی اسلام را در اهل بیت بیابید

01 آبان 1399

بهتر است غیر-مسلمانان مسلمانان را بی مهابا قضاوت نکنند

29 مهر 1399

در مدت زمان کوتاهی متقاعد شدم که تنها مذهب راستین اسلام است

27 مهر 1399

دختر تازه مسلمان اسپانیایی : اسلام فراتر از یک دین است. یک شیوه و روش زندگی است 

10 مهر 1399

تازه مسلمان آمریکایی :زیباییهای بسیاری در اسلام وجود دارد. یکی از زیباترین آنها نماز است.

09 مهر 1399

اسلام به من آرامش درونی داده که این آرامش بی نهایت ارزشمند است

21 شهریور 1399

تازه مسلمان سوئدی:من در اسلام، احساس امنیت، شادمانی، و عشق را پیدا کردم

19 شهریور 1399

عمه ام لیندا تنها مسلمان خانواده ی ما بود/ احساس غرور میکنیم که مانند یک قهرمان از دنیا رفت

17 شهریور 1399