برچسب: اسلام هراسی

نمایش به صورت

مخالفت گروه‌های اسلامی فرانسه با منشور ضدافراط‌گرایی مکرون

03 بهمن 1399

شکایت رسمی وکلای چندین کشور از اسلام هراسی ساختاری و تبعیض علیه مسلمانان در فرانسه به سازمان ملل

30 دی 1399

اهانت «مارین لوپن»رهبر حزب راستگرای افراطی فرانسه به اسلام و حجاب مسلمانان

30 دی 1399

جاسوسی فرانسه از مسلمانان با اپلیکیشن« الصلاه اولا»و فروش اطلاعات مسلمانان به امریکا

25 دی 1399

افزایش حملات نژادپرستانه علیه زنان محجبه مسلمان در آلمان

25 دی 1399

تبدیل به فیلم شدن تجربه ناخوشایند یک نویسنده مسلمان از اسلام‌هراسی

24 دی 1399

مخالفت با توسعه مرکز اسلامی به بهانه محیط زیستی

23 دی 1399

الزام غیر اخلاقی مدرسه انگلیسی به اجبار دانش آموزان مسلمان برای پوشیدن لباس نامناسب

23 دی 1399

حذف واژه حلال از کتابچه راهنمای گوشت قرمز هندوستان

18 دی 1399

روند رو به افزایش اسلام‌هراسی در کشورهای غربی

16 دی 1399