برچسب: ادواردو

نمایش به صورت

پوستر شهید ادواردو آنیلی اثر نعیمه فاضلی

۲۹ تیر ۱۳۹۷

پوستری برای شهید ادواردو آنیلی اثر مصطفی رئیسی

۱۸ تیر ۱۳۹۷

گزارش عملکرد انجمن شهید ادواردو آنیلی در نمایشگاه قرآن تهران 1397

۲۴ خرداد ۱۳۹۷

گفتگوی مدیر انجمن شهید ادواردو آنیلی با شبکه ولایت

۰۲ خرداد ۱۳۹۷

انجمن شهید ادواردو آنیلی را به روایت رسانه ها بشناسید

۰۲ خرداد ۱۳۹۷

صفحات مجازی انجمن شهید ادواردو آنیلی

۰۲ خرداد ۱۳۹۷

دیدار اعضا انجمن شهید ادواردو آنیلی با خانواده شهید محسن حججی

۲۸ فروردین ۱۳۹۷

تصویر سازی از شهید ادواردو آنیلی

۱۵ فروردین ۱۳۹۷

دیدار مدیران انجمن ادواردو آنیلی و انجمن اربعین اروپا با آیت الله ناصری

۲۵ اسفند ۱۳۹۶

تصویرسازی از شهید ادواردو آنیلی اثری از فهیمه نیکومنظر

۱۱ بهمن ۱۳۹۶