برچسب: ادواردو

نمایش به صورت

داستان زندگی شهید ادواردو انیلی

25 آبان 1397

گزارش تصویری / حضور انجمن اسلامی شهید ادواردو آنیلی در همایش مانگای اسلامی در توکیو

23 آبان 1397

طراحی های کاربران اینترنتی از شهید ادواردو آنیلی

23 آبان 1397

طرح / زیارت کربلا به نیابت شهید ادواردو آنیلی

21 آبان 1397

تصاویر جدید از شهید ادواردو آنیلی

14 آبان 1397

گفت و گو با سازنده مستند شهید ادواردو آنیلی

13 آبان 1397

گزارش تصویری / فعالیتهای انجمن شهید ادواردو آنیلی در اربعین 2018

11 آبان 1397

تصویر سازی از شهید ادواردو آنیلی و شهدای بین الملل در اربعین 2018

05 آبان 1397

پوستر ادواردو آنیلی کیست؟

17 مهر 1397

طرحی برای حجاب کاری از اعضا انجمن شهید ادواردو آنیلی

02 مهر 1397