برچسب: ادواردو

نمایش به صورت

اسلام پاک ترین دین است

17 آذر 1397

گزارش تصویری خبرگزاری مهر از یادبود شهید ادواردو آنیلی

13 آذر 1397

به همان دلیل مسلمان شدم که شهید ادواردو آنیلی مسلمان شد

12 آذر 1397

شهید ادواردو آنیلی حجت خدا برای امروز ما است

11 آذر 1397

بازتاب خبری هجدهمین یادبود شهید ادواردو آنیلی در دانشگاه تهران در خبر گزاریها

09 آذر 1397

گزارش تصویری خبرگزاری دانشجو از هجدهمین یادبود شهید ادواردو آنیلی در دانشگاه تهران

09 آذر 1397

برگزاری اولین همایش رهیافتگان مسلمان در دانشگاه تهران

08 آذر 1397

اولین گردهمایی تازه مسلمانان در دانشگاه تهران و هجدهمین یادبود شهید ادواردو آنیلی

06 آذر 1397

یادبود شهید ادواردو آنیلی و گردهمایی تازه مسلمانان در دانشگاه تهران

05 آذر 1397

معرفی شهید ادواردو آنیلی در رسانه های خبری در سالگرد شهادتش 1397

26 آبان 1397