تصویرها

نمایش به صورت

هدیه ی ماه مبارک رمضان به من

27 اردیبهشت 1398
آتسکوهوشینو_رهیافتگان_نمایشگاه_قرآن

آتسکو هوشینو و دو رهیافته از ایتالیا و ونزوئلا مهمانان غرفه رهیافتگان در نمایشگاه بین المللی قرآن

27 اردیبهشت 1398

دکتر بحری و دکتر خوان مهمانان بخش رهیافتگان در نمایشگاه بین المللی قرآن

26 اردیبهشت 1398

دکتر یاسین علی و آگوستین زوالیوس مهمان غرفه رهیافتگان در نمایشگاه بین المللی قرآن

24 اردیبهشت 1398

خانم زینب ثانی از استرالیا

24 اردیبهشت 1398

هر شب در غرفه رهیافتگان، میزبان یک‌ رهیافته

24 اردیبهشت 1398

لیزا تازه مسلمان امریکایی:اسلام، طرفدار واقعی حقوق_زنان است

24 اردیبهشت 1398

دکتر عبدالکریم تاراس مهمان غرفه رهیافتگان در نمایشگاه بین المللی قرآن

22 اردیبهشت 1398

دعای افتتاح در ماه مبارک رمضان/عکس نوشته

18 اردیبهشت 1398

تیبات جیبتولوسی جیبا گویدی تازه مسلمانی از کشور بنین

17 اردیبهشت 1398