مجموعه فلش کارت رهیافتگان

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )  این مجموعه قسمتی از سیر نمایشگاهی رهیافتگان کاری از انجمن اسلامی شهید ادواردو آنیلی (مهدی)  می باشد که کل مجموعه سیر نمایشگاهی ۸۵ عدد می باشد که در این فلش کارت حدود ۴۰ کارت ارائه شده است این کار قسمت دوم از کسانی است که با    اسلام آشنا شده اند ومسلمان شده اند

003-300x189

011-205x300

012-212x300

013-203x300

014-207x300

به اشتراک بگذارید :