دسته: مبلغین

نمایش به صورت

کشیشی که با کتاب کاشف فرعون مسلمان شد و با امام حسین علیه سلام شیعه

15 تیر 1393

ما فیلم‌سازان باید به خرد دینی تکیه کنیم

15 تیر 1393

  تلخ و شیرین‌‌های یک روحانی از 15 سال تبلیغ در مناطق مختلف

15 تیر 1393

حضرت فاطمه و مسلمان شدن یک یهودی

13 تیر 1393

ماجرای پیاده‌کردن حاج شیخ و مسلمان شدن خانواده ارمنی

13 تیر 1393

ماجرای مسلمان شدن دو بانوی آلمانی

13 تیر 1393

وهابیت به رسانه‌های آمریکا هم نفوذ کرده است

13 تیر 1393

سرمایه‌گذاری‌ تشیع‌ در مقابل وهابیت کم است/ ماجرای شیعه شدن مبلغ وهابی توسط تاجر شیعه

12 تیر 1393

تنها مسجد و حسینیه غاری جهان

11 تیر 1393

ماجرای مسلمان شدن رئیس گذرنامه فرودگاه به دست مبلغ هندی شیعه

11 تیر 1393