دسته: مصاحبه

نمایش به صورت

تمام پیش فرض هایم از اسلام این بود که یک دین جنگ طلب و خشونت آمیز است

30 بهمن 1396

مصاحبه با اعضا کانال و سایت شایعات

29 بهمن 1396

دکترعلیرضا نبی،کارخانه‌داری که فقط افراد دارای سوء سابقه را استخدام می‌کند

29 بهمن 1396

از قرآن مفهوم حجاب را دریافتم

22 بهمن 1396

مسیحی‌ام ولی دو سوره قرآن را حفظم+قرائت

21 بهمن 1396

تنها در دمشق / روایت جالب دختر دانشجوی ایرانی از دمشق در سالهای اولیه آشوب در سوریه

21 بهمن 1396

گفتگو با استاد عبدالسلام الغمیش رهیافته مقیم بلژیک

19 بهمن 1396

برخلاف تصوری که عامه دارند در حوزه به کسی منبر رفتن یاد نمی‌دهند

18 بهمن 1396

مارکسیستی که مسلمان شد

17 بهمن 1396

پروفسوری که دانشگاه هاروارد او را معرف مذهب تشیع در آمریکا می‌داند

15 بهمن 1396