نقاشی اثر هنرمند اصفهانی آقای رضا بدرالسما
تصویر سازی حدیث پیامبر اسلام با هنر نقاشی

این اثر به پیشنهاد دکتر قدیری ابیانه سفیر سابق ایران در مکزیک و استرالیا کشیده شده، تا تصویرگر حدیثی نبوی برای جهانیان باشد

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )  نقاشی از حدیث نبوی شکستن شاخه درخت مثل شکستن بال فرشتگان است. دکتر قدیری ابیانه میگوید با همین حدیث که نشاندهنده نگاه جامع اسلام به دنیا و طبیعت و زندگی بشری است چندین نفر مسلمان شده اند. استاد رضا بدرالسما هنرمند مطرح اصفهانی نیز با توجه به این مهم حدیث فوق را تصویرسازی کردند.

مجموعه آثار استاد بدرالسما را اینجا مشاهده کنید

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما