تاریخ انتشار :

ژانوت پیرمرد تازه مسلمان فرانسوی

رهیافته فرانسوی: اسلام،این یک لذت واقعی است!

فرزندش می گوید: پدر ما تحت تاثیر رفتار و برخورد همسایه اش قرار گرفت. آنها یک خانواده مسلمان بودند که رفتار خوبی داشتند برای همین آقای ژانوت می گفت این رفتار و برخورد فقط می تواند از این دین باشد که دین مهربانی است.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) گروه ترجمه انجمن اسلامی شهید ادواردو آنیلی سایت رهیافتگان-مترجم: معصومه طاهری درهای خوشبختی به روی آقای ژانوت باز شده است. او علی رغم کهولت سن در ۹۵ سالگی از بیماری وحشتناک کرونا جان سالم بدر برد و اسلامی را پیدا کرد، که خود وی پس از مسلمان شدن مدام با این کلمات اسلام را تشریح می کند: «این یک لذت واقعی است!»

آقای ژانوت (Jeannot) به همراه دختر جوانش که او را با اسلام آشنا کرد به مسجد رفت تا برای علنی کردن مسلمانی اش شهادتین بگوید او دایم می گوید: سلامتی قلب و خوبی قلب….

باید گفت که آقای ژانوت قلب مهربانی دارد و همین باعث شد که به سمت دین اسلام گرایش پیدا کند.

فرزندش می گوید: پدر ما تحت تاثیر رفتار و برخورد همسایه اش قرار گرفت. آنها یک خانواده مسلمان بودند که رفتار خوبی داشتند برای همین آقای ژانوت می گفت این رفتار و برخورد فقط می تواند از این دین باشد که دین مهربانی است.

در حقیقت این حسن ذاتی آقای ژانوت بوده است که نیکی همسایگان خود را تشخیص داده است. کسانی که تصویر واقعی مسلمانان را هنگام ارای احکام و دستورات دینی در عمل نشان می دهند.

در مسجد افرادی را می دید که به صوت دسته جمعی نماز می خوانند و این برای اقای ژانوت بهترین شکل عبادت بود برای همین شهادتین را را به همره امام جماعت مسجد تکرار کرد ومسلمان شد. وی به محض گفتن شهادتین که او اعلام مسلمان شدنش بود چهره اش خندان و براق از شادی گشت حاضرین در مسجد او را در آغوش گرفتند و تبریک گفتند

امام جماعت به او می گوید: آقای ژانوت شما از ما بهتر هستید.

آقای Jeannot که نتوانست شادی خود را ابراز کند و می خواست به همه کسانی که آنجا بودند پدرانه توصیه کند با عجله گفت: ما باید به مردم کمک کنیم، نباید آنها را کنار بگذاریم. این معنای زندگی است که به یکدیگر کمک کنیم. آقای ژانوت در حالی که گریه می کرد، دیگران را در آغوش می گرفت و با لبخند مدام تکرار می کرد: این یک لذت واقعی است!

وقتی کفش هایش را دوباره به پا کرد ، یا بهتر بگوییم وقتی آن ها را دوباره به پایش کردند و از مسجد بیرون بردند به امام جماعت گفت: سپاسگزارم که من را پذیرفتید.

امام جماعت مسجد، جوانی بسیار مهربان بود گفت: این خدا است که قبول می کند. ما فقط وسیله هستیم.

آقای ژانوت تقریباً یک قرن از عمرش گذشته و مسلمان شده شده است چنانچه به نور درونی او نوری الهی اضافه گردیده و به قولی دوباره متولد شده و درهای زندگی جدیدی به قلب او گشوده شده است.

به آقای ژانوت تبریک می گوییم و خدا را شکر می کنیم، زیرا در همه حال همه چیزهای زیبا و خوب به لطف او اتفاق می افتد.

گروه ترجمه انجمن اسلامی شهید ادواردو آنیلی سایت رهیافتگان-مترجم:معصومه طاهری

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار