تاریخ انتشار :

برونو ماکائس وزیر سابق پرتغال:

اسلام بخشی جدایی ناپذیر از اروپا است

وی افزود: بنابراین دین اسلام در اروپا این یک دین خارجی نیست، بلکه بخشی از ماست و می تواند به بازگرداندن تنوع و پویایی در اروپا کمک کند. ما به آن نیاز داریم نباید رودروی هم قرار بگیریم.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )   گروه ترجمه انجمن اسلامی شهید ادواردو آنیلی سایت رهیافتگان-مترجم: معصومه طاهری برونو ماکائس وزیر پیشین چندی پیش پرتغال تأکید کرد: اسلام بخشی از تاریخ اروپا و فرهنگ آن است و یک پدیده خارجی نیست. امیدوارم بتوان این را فهمید ما می توانیم در اروپا با دین اسلام رابطه خوبی برقرار کنیم و این موضوع را درک کنیم که این قضیه بخشی از تاریخ و فرهنگ است. اروپایی ها … در نقاط مختلف اعم از بالکان، اسپانیا و مناطق دیگر و حتی امروزه در بسیاری از شهرهای پرجمعیت اروپا هنگ اسلامی در طول زمان مرتبط بوده اند.

برونو ماکائس که سالها به عنوان وزیر بخش اروپا در دولت پرتغال خدمت کرده است در حاشیه نشست دیپلماتیک آنتالیا این مطالب را به خبرگزاری آنادولو اظهارداشت و گفت بین سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۵این روند بیشتر نمود داشته است.

وی افزود: بنابراین دین اسلام در اروپا این یک دین خارجی نیست، بلکه بخشی از ماست و می تواند به بازگرداندن تنوع و پویایی در اروپا کمک کند. ما به آن نیاز داریم نباید رودروی هم قرار بگیریم.

 گروه ترجمه انجمن اسلامی شهید ادواردو آنیلی سایت رهیافتگان-مترجم: معصومه طاهری

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار