تاریخ انتشار :

مرکز اسلامی شهر کلونی

کمک مسلمانان به فقرای امریکایی با عنوان روز سوپ اسلامی

مسلمانان آمریکا به مناسبت «روز سوپ اسلامی»، وعده های غذایی میان صدها نیازمند توزیع کردند.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) تعدادی از افراد داوطلب مسلمان در تمامی نواحی ایالت متحده آمریکا، بعد از ظهر شنبه (۸ خرداد ماه) صدها وعده غذایی را برای نیازمندان آماده کردند.

 

برای ششمین سال متوالی به مناسبت «روز سوپ اسلامی» در ایالت متحده امریکا این کار صورت می گیرد.مرکز اسلامی شهر کلونی در ایالت نیویورک آمریکا در این روز حدود یک هزار و ۸۰۰ وعده مجانی میان دو شهر آلبانی و تروی توزیع کرد.

در طرح سوپ اسلامی «Muslim Soup Kitchen» تعدادی از وعده های غذایی آماده نیز در طول سال های گذشته میان نیازمندان توزیع شده است.این طرح با همکاری مراکز و مساجد اسلامی نیویورک صورت می گیرد.

« Uzma Popal» مدیر این طرح گفت: اکثر نیروهای داوطلب شرکت در این طرح، افراد جوان هستند و حدود ۵۰ داوطلب در این روز برای کمک به نیازمندان شرکت کردند.

وی تاکید کرد: مشارکت جوانان در انجام این طرح های خیرخواهانه بسیار اهمیت دارد و آنها به انجام کارهای خیر و همکاری جمعی ترغیب می شوند و نیازمندان و افراد ضعیف را درک می کنند.

وی در ادامه اظهار کرد: با وجود شرایط کرونا نیروهای داوطلب مسلمانان همچنان برای خدمت به صدها نفر آسیب دیده کمک می کنند.اخیرا نیز اقلیت های اسلامی شهر بیلاکسی آمریکا در ماه رمضان ۲۵۰ صندوق غذایی میان روزه داران و افراد نیازمند توزیع کردند و این کار با کمک نیروهای داطلب صورت گرفت.

منبع: شبستان

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار